Shigehiro Kasahara 165 mm Santoku White-2Shigehiro Kasahara 165 mm Santoku White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 165 mm Santoku White-2

kr.2.499,00
Shigehiro Kasahara 165 mm Nakiri White-2Shigehiro Kasahara 165 mm Nakiri White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 165 mm Nakiri White-2

kr.1.999,00
Shigehiro Kasahara 270 mm Sujihiki White-2Shigehiro Kasahara 270 mm Sujihiki White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 270 mm Sujihiki White-2

kr.3.299,00
Shigehiro Kasahara 210 mm Gyuto White-2Shigehiro Kasahara 210 mm Gyuto White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 210 mm Gyuto White-2

kr.3.499,00
Shigehiro Kasahara 240 mm Gyuto White-2Shigehiro Kasahara 240 mm Gyuto White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 240 mm Gyuto White-2

kr.4.299,00
Shigehiro Kasahara 105 mm Ajikiri White-2Shigehiro Kasahara 105 mm Ajikiri White-2
Udsolgt

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 105 mm Ajikiri White-2

kr.1.799,00
Shigehiro Kasahara 240 mm Yanagiba White-2Shigehiro Kasahara 240 mm Yanagiba White-2
Udsolgt

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 240 mm Yanagiba White-2

kr.2.799,00
Shigehiro Kasahara 270 mm Yanagiba White-2Shigehiro Kasahara 270 mm Yanagiba White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 270 mm Yanagiba White-2

kr.3.499,00
Shigehiro Kasahara 180 mm Usuba White-2Shigehiro Kasahara 180 mm Usuba White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 180 mm Usuba White-2

kr.2.499,00
Shigehiro Kasahara 180 mm Deba White-2Shigehiro Kasahara 180 mm Deba White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 180 mm Deba White-2

kr.2.999,00
Shigehiro Kasahara 240 mm Sujihiki White-2Shigehiro Kasahara 240 mm Sujihiki White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 240 mm Sujihiki White-2

kr.2.999,00
Shigehiro Kasahara 210 mm K-Tip Gyuto White-2Shigehiro Kasahara 210 mm K-Tip Gyuto White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 210 mm K-Tip Gyuto White-2

kr.3.499,00
Shigehiro Kasahara 165 mm Utility White-2Shigehiro Kasahara 165 mm Utility White-2
Udsolgt

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 165 mm Utility White-2

kr.2.599,00
Shigehiro Kasahara 180 mm Santoku White-2Shigehiro Kasahara 180 mm Santoku White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 180 mm Santoku White-2

kr.2.599,00
Shigehiro Kasahara 165 mm Deba White-2Shigehiro Kasahara 165 mm Deba White-2

Shigehiro Kasahara

Shigehiro Kasahara 165 mm Deba White-2

kr.2.799,00

Recently viewed