Konosuke HD2 150 mm Utility - Khii EbonyKonosuke HD2 150 mm Utility - Khii Ebony
Udsolgt
Konosuke HD2 180 mm Utility - Khii LaurelKonosuke HD2 180 mm Utility - Khii Laurel
Udsolgt
Konosuke HD2 180 mm Utility - Khii EbonyKonosuke HD2 180 mm Utility - Khii Ebony
Udsolgt
Konosuke HD2 210 mm Gyuto - Khii LaurelKonosuke HD2 210 mm Gyuto - Khii Laurel
Udsolgt
Konosuke HD2 210 mm Kokkekniv - EbonyKonosuke HD2 210 mm Kokkekniv - Ebony
Udsolgt
Konosuke HD2 240 mm Kokkekniv - ChestnutKonosuke HD2 240 mm Kokkekniv - Chestnut
Udsolgt
Konosuke HD2 240 mm Kokkekniv - LaurelKonosuke HD2 240 mm Kokkekniv - Laurel
Udsolgt
Konosuke HD2 145 mm Honesuki - Khii LaurelKonosuke HD2 145 mm Honesuki - Khii Laurel
Udsolgt
Konosuke HD2 145 mm Honesuki - Khii EbonyKonosuke HD2 145 mm Honesuki - Khii Ebony
Udsolgt
Konosuke HD2 300 mm Sujihiki - Khii LaurelKonosuke HD2 300 mm Sujihiki - Khii Laurel
Udsolgt
Konosuke HD2 300 mm Sujihiki - Khii EbonyKonosuke HD2 300 mm Sujihiki - Khii Ebony
Udsolgt
Konosuke Tsuchime 135 mm Utility White-2Konosuke Tsuchime 135 mm Utility White-2
Udsolgt
Konosuke Sanjo YS-M 240mm Khii EnjuKonosuke Sanjo YS-M 240mm Khii Enju
Udsolgt

Recently viewed