Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya
Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya
Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya
Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya
Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya
Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya

Konosuke GS+ Gyuto 24 cm Khii Laurel + Saya

Konosuke

Normal pris 3.399,00 Tilbud