Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony
Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony

Konosuke MM - Gyuto 27 cm Blue#2 - Khii Ebony

Konosuke

Normal pris 4.999,00 Tilbud